Novinky

Divadelný krúžok

85 rokov Ochotníckeho divadla v Strečne

Ochotnícke divadlo v Strečne má hlboké korene. Bolo založené v roku 1927 a prvé predstavenie bolo Ferda šéfom. Najprv sa hralo v budove potravného družstva a neskôr v ľudovej škole na ul. SNP. Najväčší rozmach ochotníctva je zaznamenaný za režiséra Jozefa Ilovského, neskôr za Václava Oravca. Zaujímavé z tej doby je, že keď chceli hrať, museli si vyrobiť javisko, kulisy a stoličky na predstavenie podonášať z domu.

Zo získaných finančných prostriedkov im v roku 1950 Divadelné dielne Martin vyrobili na objednávku kulisy, ktoré slúžia aj dnes. Za zmienku stojí, že ochotníci boli iniciatórmi oživenia futbalového klubu v roku 1946 a zo svojích prostriedkov pre klub zakúpili dresy, kopačky a lopty. Po dvoch rokoch sa futbalisti osamostatnili. Po dostavaní KD v roku 1958 bola na Vianočné sviatky odohraná hra od J. G. Tajovského Statky zmätky. Ochotníci majú vo svojej 85-ročnej histórii bohatú činnosť. Nacvičené hry prezentovali aj po okolitých obciach. V začiatkoch prevážali kulisy na voze ťahaný koňom, neskôr na družstevnom aute. Medzi prvých odvážnych ochotníkov, ktorí dlhé roky stáli na divadelných doskách patria: Jozef Cigánik st., Ernest Taraba, Václav Oravec, Karol Oberta, Hermína Klocáňová, Mária Pratáková, Juraj Drevenák, Albert Cigánik, Paulína Obertová, Mária Obertová a mnoho ďalších. Za tú dlhú dobu ochotníckej činnosti sa nedá vymenovať celý zoznam. Možno to vyjadriť číslom asi 200 hercov.

V réžii Jozefa Ilovského a Václava Oravca, boli odohraté nasledovné hry: Buky podpolianske, Mastný hrniec, Škriatok, Podpaľačova dceŕa, Hájnikova žena, Bačova žena, Ukradnuté šťastie, Vojnárka, Magda Burčová, Inkognito, Hrob lásky, Hana, Maryša, Klbko, Sedliacka láska, Manželstvo, Hora volá, Nový život, Prvé a posledné sv. príjmanie, Chlapci na skalke, Zavrhnutá, Osud siroty, Garamboľ, Za frontom, Svadba z nenávisti, Matej Figliar, Ulička, Ryby pre štyroch, Bláznivá nedeľa, Pani richtárka, Máje, Pytačky, Všetko naopak, Záveje, Divá Bára, Matka, Ženba Ďura Šuplatu, Hľadá sa mladucha a kôčka, Kuchárky z Ovseného, Nohavice.

Treba spomenúť ochotníka a neskôr tajomníka MNV Strečno, Milana Klocáňa, ktorý prístavbou KD, šatní, kulisárne a rekonštrukciou javiska, výrazne zlepšil podmienky pre skúšky. V 60-tich rokov začína preberať réžiu Václav Oravec, za jeho pôsobenia sa zúčastňovali okresných prehliadok od roku 1969, kde získali viaceré ocenenia. V roku 1976 pri nácviku hry Nohavice, náhle v novembri zomrel. Hra bola na jeho počesť dokončená v réžii Cyrila Obertu. V roku 1983 pod jeho vedením hrou Vietor do tvári obsadili 1. miesto na okresnej prehliadke. Posledná hra Figliar Matej bola odohratá v roku 1990 a po nej nastala 19-ročná prestávka.

Obnovenie súboru

O obnovenie súboru sa zaslúžila Marta Pristachová za pomoci OÚ, starých a nových ochotníkov, režiséra Cyrila Obertu, Silvestra Trnovca st. a Paľa Bukovinského ml. 17. 4. 2009 bola odohratá hra od Ferka Urbánka Kamenný chodníček.

Ďalšie premiéry:

25. 12. 2009 – J. G. Tajovský Ženský zákon

25. 12. 2010 – J. B. Molliére Oklamaný manžel

25. 12. 2011 – Vílem Werner Právo na hriech

Začíname sa dostávať do povedomia už aj v susedných obciach.

Získaním finančných prostriedkov z projektu Folklór bez hraníc – podaný OÚ bola prevedená rekonštrukcia javiska a šatne, čím sa výrazne zlepšili podmienky na túto činnosť.

Poďakovanie si zaslúžia žijúci aj nežijúci ochotníci, usporiadatelia, technický pracovníci, ktorí svoj voľný čas venovali a venujú tak krásnej tradícii, ktorú nám zanechali naši predkovia.